Asociatia Masa Rotunda 12 Galati este o asociatie non profit, neprofesionalã, apoliticã şi neconfesionalã constituita in scopul promovarii prieteniei si  in vederea implicarii in proiecte sociale cu caracter umanitar.
Pentru realizarea acestor deziderate, asociatia colaboreaza cu alte organizatii si asociatii partenere precum si cu factori sociali, administrativi, juridici, medicali, familiali, cu oameni de cultura si artisti.
Asociatia Masa Rotunda 12 Galati are ca misiune principala sprijinirea, din punct de vedere financiar si material, a persoanelor aflate in dificultate.
Asociatia isi propune promovarea prieteniei intre oameni prin diverse mijloace. Prin sensibilizarea opiniei publice si prin realizarea unor proiecte la care participa comunitatea locala, asociatia promoveaza ideea ca cei care sunt in nevoie se pot baza pe cei in mijlocul carora traiesc.
In atentia Asociatiei Masa Rotunda 12 Galati sunt si activitati recreative pentru toate categoriile de varsta, cat si activitati practice privind protectia mediului.
Membrii asociatiei pledeaza pentru:
– favorizãrea apropierii şi cunoaşterii între membrii prin intermediul schimburilor culturale;
– dovedirea cã orice profesiune exercitatã cu onoare şi înaltã conştiinţã profesionalã este nu numai utilã, ci şi necesarã societãţii;
– asigurãrii unui cadru adecvat fiecãrui membru, de a se manifesta fãrã nici un fel de îngrãdiri, în afirmarea atît a propriei personalitãţi, cât şi prestigiului funcţiei, ocupaţiei sau profesiunii sale;
– favorizarea apropierii, înţelegerii şi cunoaşterii reciproce între tineri de vârste apropiate, din cît mai multe ţãri ale lumii, a statornicirii unor relaţii cordiale între aceştia;
– promovãrii celor mai înalte valori morale, civice şi profesionale
Prin definiţie, Masa Rotundã este o şcoalã a umanismului, propunând o scarã de valori bazatã pe raporturi simple, sincere şi adevãrate.
Membrii activi ai Mesei Rotunde sunt bãrbaţi cu vârsta cuprinsã între 18 şi 45 de ani, cu oportunitati egale cu privire la drepturile si responsabilitatile acestora, accesul la resurse, la educatie si la luarea deciziilor in viata sociala si economica a comunitatii.

Charter day :

Meeting place : Ethos Dolce&Cafe, Galati

 

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message